תחומי עיסוק

-Expertises-

תחומי עיסוק המשרד

חדלות פירעון

המשרד עוסק בכל תחומי חדלות הפירעון, לרבות עריכת הסדרי נושים, הקפאות הליכים, פירוקים וכינוסי נכסים, גיבוש הסדרים עבור חברות ועוד.

הליכי ליטיגציה

המשרד מספק שירותי ליטיגציה בכל סוגי ההליכים המשפטיים, לרבות הליכי גישור. בנוסף, למשרד ניסיון רב בסכסוכים מסחריים שונים.

ייעוץ משפטי שוטף

למשרד מגוון לקוחות רחב שמקבלים ייעוץ משפטי שוטף בין היתר בנוגע לעריכת הסכמים בנושאים שונים, בדיני חברות ובדיני בטוחות ושעבודים