תקדימים משפטיים

(1) החלטת בית המשפט העליון בתיק ע"א 3368/13 בעניין איי. פי. טי מתכת נגד עו"ד אמיר פלמר – מפרק אייס רשתות שיווק בעניין דחיית בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי. מדובר בהחלטה שמצוטטת על ידי בתי המשפט השונים (לרבות העליון והמחוזי) בפסקי דין הדנים בעיכוב ביצוע.

(2) החלטת בית המשפט העליון בע"א 7390/13 בעניין קביעת הפורום הנאות לבירור תביעה על סך של למעלה מ- 200 מיליון ₪ שהוגשה נגד בעלות השליטה של חברת אייס ודירקטורים ונושאי משרה של החברה.

(3) החלטת בית המשפט העליון בע"א 7390/13 בעניין מתן סעד זמני בערעור. במסגרת החלטה תקדימית זו, נותר על כנו צו מניעה על פקדונות בסך כולל של 15 מיליון ₪ עד להכרעה בערעור.

(4) החלטת בית המשפט המחוזי מחוז מרכז בתיק פר"ק 19977-03-12 (בקשה מס' 98) בעניין קביעת מעמד חובות הדדיים בהיקף מצרפי של כ- 110 מיליון ₪ שבין החברות אייס רשתות ואייס אוטו דיפו (חברת אם וחברת בת).

(5) החלטה תקדימית בתיק פר"ק 48601-04-14 (בקשה מס' 6) במסגרתה חויבה מבקשת הפירוק להפקיד ערובה כספית בקופת בית המשפט כתנאי לדיון בבקשת פירוק.

(6) פסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בתיק הסדר נושים של חברת ישראמרין (בקשה 34 בפר"ק 56099-10-12), במסגרתו נקבע כי תוקפה של המחאת זכות על דרך שעבוד שנרשם לטובת נושה חל רק לגבי סך של 58,000 ₪ למרות שלטענת הנושה שעבוד זה נרשם על סך של 1.1 מיליון ₪.

(7) החלטה תקדימית מאת בית המשפט המחוזי בת"א אשר אישרה לעו"ד פלמר בתפקידו כמפרק חברת טלדטה להשתחרר מאחזקות בחברות בנות בחו"ל כנכס מכביד (בקשה 22 בפר"ק 18111-06-12).

(8) הגשת תביעה תקדימית כנגד נושאי המשרה של עמותת ישיבת נתיבות התורה, בגין טענות לדיווחים כוזבים ורמייה של משרד החינוך. התובענה התקבלה והושגה פשרה שלפיה יוחזרו מלוא הכספים כספים ששולמו על ידי משרד החינוך.

(9) החלטת בית המשפט העליון בע"א 1254/16 בעניין סוגיית התנאים למתן צו הקפאת הליכים אישית לבעל מניות של חברה שניתן לה צו הקפאת הליכים.

(10) קבלת אישור בית המשפט המחוזי מרכז להסדר גישור שהושג במסגרת שתי תביעות שהוגשו על ידי עו"ד אמיר פלמר – בתפקידו כמנהל מיוחד של חברת ניו נגה לייט (2000) בע"מ (בפירוק) וכמנהל מיוחד (משותף) של החברה הציבורית אס.די.אס (סטאר מערכות בטחוניות) בע"מ. במסגרת הסדר הגישור שולם על ידי חברת הביטוח שביטחה את הדירקטורים ונושאי המשרה של החברות הנ"ל, סך של 19.5 מיליון ₪ שחולקו לנושי החברות.

(11) קבלת החלטה תקדימית של בית המשפט המחוזי בת"א בעניין פרשנות הסדר נושים והמחאת זכויות תביעה של נושים לקופת ההסדר בתיק חדלות הפירעון של חברת וונטייז (22.09.2020 בקשה 14 בפר"ק 15930-09-19).

(12) קבלת פסק דין של בית המשפט המחוזי בת"א בעניין עו"ד אמיר פלמר בתפקידו ככונס נכסים של חברת א.ע. שיווק סיגריות בע"מ נ' דרינק אנד קו ואח', בעניין הברחת נכסים מנושה מובטח טרם הליך חדלות הפירעון.

(13) קבלת החלטה בתיק פר"ק 24919-09-19 גבי בן גלים חברה לבנין בע"מ ואח' נ' בנק הפועלים בע"מ ואח', במסגרתה כפה בית המשפט מציע לרכישת פרויקט תמ"א חרף התנגדות הדיירים.